Co nabízíme

 Vyplňte prosím, o co máte zájem.

 

Jméno a Příjmení: *
Email:  *
Telefon:

* povinné pole

 
Pojištění privátní:
Cestovní pojištění
Pojištění právní ochrany
Majetkové pojištění domu, bytu, rekreačního objektu
    živel, vichřice, sníh, zatékající voda
    vandal, krádež, loupež
    vodovodní škoda
    zkrat/přepětí
    rozbití skla, oken, jiných skleněných ploch
Majetkové pojištění domácnosti a občanské odpovědnosti
Pojištění motorových vozidel
    pojištění historických vozidel
    pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
    havarijní pojištění motorových vozidel
    pojištění GAP
    doplňkové havarijní pojištění (skel, úrazu, živel )
Úrazové pojištění dětí
Úrazové pojištění dospělých
Pojištění ztráty výdělku
Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli
Hypotéky


Pojištění podnikatelů:
Pojištění motorových vozidel
    pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
    havarijní pojištění vozidel
    pojištění GAP
    doplňkové havarijní pojištění
    flotilové pojištění
Pojištění pro živnost
Majetkové pojištění podnikatele / firmy
    movitý a nemovitý majetek
    elektronika a kancelářská technika
    strojní a stavebně-montážní pojištění
    vandal, krádež, loupež
Pojištění přerušení provozu (ztráta obratu, fixní náklady, ušlý zisk)
Pojištění nákladu
Pojištění přepravy
Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Profesní odpovědnost členů statutárního a dozorčího orgánu manažerů a výkonných pracovníků/zaměstnanců
Za škodu způsobenou provozní činností a výrobkem
Za škodu na životním prostředí
Za škodu na majetku, životě a zdraví
Za škodu způsobenou výkonem vlastnických práv k nemovitosti
Za škodu způsobenou na věcech zaměstnanců silničního přepravce/zasilatele
Za následnou finanční škodu

Poznámka:

 

Aktuality | O nás | Prevence škod  | Špion pojištěníCo nabízíme | Kontakt

Copyright © 2012. All Rights Reserved.